2010-04-06

Talande familj

Kristian Vedels fågelfamilj designades 1959 
och produceras fortfarande för hand i Danmark.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar